Idea powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego


Idea powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego to efekt długoletnich doświadczeń ekipy fachowców o bogatych osiągnięciach w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. W efekcie badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami sektora bankowego i pozabankowego, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z problematyką narastającej pułapki złych zadłużeń, narodził się koncept biznesu, którego tezą było stworzenie całościowej oferty, zbudowanej z całej gamy mechanizmów ekonomicznych i wykonawczych, łączącej kompetentne i indywidualnie dobrane zarządzanie portfelami długów z doświadczeniem zespołów i współpracowników operacyjnych.

Z własnej praktyki założycieli firmy wynika, że małe i słabsze logistycznie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwykłe korporacje – borykają się z dużymi problemami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów organizacyjnych czy też prawnych rozpocząć walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do prostej i mało efektywnej procedury komorniczo-sądowej.

penisvergrößerungspillen

Prekursorski zestaw produktów i usług, stworzony przez specjalistów firmy i elastycznie adaptowany do oczekiwań usługobiorcy, pozwala na sprofilowaną ofertę dla przedsiębiorstw nie tylko finansowych, lecz także organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym mianownikiem są zaległości płatnicze. W szczególności doskonale rozumiane są tu oczekiwania i specyfikę funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.